Germani Anna Mika
       kontakt@germani.pl
      +48 515 716 044

Zakres usług obejmuje:

 

                                                  
 
 
 
 
 
 

 


 

tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione

 

 • tłumaczenia budowlane

Mam doświadczenie w tłumaczeniu specyfikacji i ekspertyz technicznych, umów o
wykonanie robót budowlanych, dokumentacji przetargowej.

 

 • tłumaczenia instrukcji obsługi

Przetłumaczyłam m.in. instrukcję systemu do cięcia i grawerowania laserowego,

instrukcję systemu sterowania piły, instrukcję klimatyzatora, instrukcję parkomatu,

instrukcję nakładarki kleju.

 

 • tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczyłam m.in. strony hoteli, przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych, firm
transportowych, sklepów internetowych z artykułami dla dzieci.

 

 • tłumaczenia prawnicze

Tłumaczyłam umowy o pracę, wyroki sądowe, dyrektywy, dokumenty
założycielskie spółek, sprawozdania z działalności, akty notarialne.

 

 • tłumaczenia pism

Tłumaczyłam pisma m.in. z AOK, Soka BAU, Familienkasse, Deutsche
Rentenversicherung.

 

 • tłumaczenia biznesowe

Tłumaczyłam korespondencję biznesową, oferty i umowy handlowe.

 

 • tłumaczenia CV

Wykonywałam usługi tłumaczenia CV, dyplomów, referencji, zaświadczeń

o odbyciu kursów.


inne usługi (patrz Regulamin).

 

 

 
 
Ceny tłumaczeń

 

 

Usługa

Tryb zwykły
(do 5 stron dziennie)
Tryb pilny
(6 − 8 stron dziennie)*
tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki 37 zł/250 sł. 37 zł/250 sł.
tłumaczenie pisemne z języka niemieckiego na język polski 35 zł/250 sł. 35 zł/250 sł.
tłumaczenie korespondencji biznesowej** 37 zł/mail  
tłumaczenie telefoniczne*** 30 zł/15 min  
tłumaczenie pojedynczych wyrażeń i zdań dla stałych klientów  gratis  
konwersacje z języka niemieckiego 40 zł/60 min  
usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego do ustalenia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* realizacja usługi jest możliwa, jeżeli zamówienie zostało przyjęte
do godz. 10:00 rano

** dotyczy tłumaczenia 1 wiadomości e-mail i ewent. odpowiedzi na nią
*** dodatkowo Klient pokrywa koszty rozmowy telefonicznej
 
Uwagi
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
 
Stosuję stałe stawki, jednak jeśli tekst napisany jest odręcznie, skany/ zdjęcia są mało czytelne dla narzędzia OCR, tak że trzeba ręcznie
poprawiać zdania i formatowanie, lub konieczna jest obróbka graficzna, naliczam dopłatę w wysokości 50% stawki podstawowej
Takie dodatkowe prace związane z przygotowaniem tłumaczenia
wymagają często poświęcenia tyle czasu, ile zajmuje samo tłumaczenie.
 
Teksty zawierające mniej niż 250 słów traktowane są jako jedna strona rozliczeniowa.
 
W jaki sposób optymalizuję koszty tłumaczenia?
 • stosuję korzystny dla Państwa przelicznik 250 słów/strona,
 • nie pobieram dodatkowej opłaty za tłumaczenia specjalistyczne,
 • przy wycenie uwzględniam powtórzenia z wcześniejszych
  tłumaczeń realizowanych dla Państwa (dla każdego Klienta
  zakładana jest pamięć tłumaczeniowa).

 

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

Dane kontaktowe                                                                   Godziny otwarcia

Germani Anna Mika         e-mail: kontakt@germani.pl            poniedziałek 9:00 – 18:00    

ul. Hubalczyków 3/11       tel. 515 716 044                              wtorek 9:00 – 17:00 

09-409 Płock                                                                            środa 9:00 – 18:00

NIP: 7743087321                                                                     czwartek 9:00 – 18:00

                                                                                                 piątek 9:00 – 18:00

 

 

                                                                                                   

Copyrights © 2020 Germani Anna Mika. All rights reserved.