Godziny otwarcia

 

pon  pt       16:00 - 18:30
 

e-mail: aniamika12@gmail.com
tel. 515 716 044

Dane firmy

 

Germani Anna Mika
ul. Hubalczyków 3/11
09-409 Płock
NIP: 7743087321


                                                                                 

 

 

© 2021 Germani Anna Mika                      Stworzono w WebWave          
                                                                                                                                                              

20 czerwca 2021
Język naszych zachodnich sąsiadów uważany jest za bardzo trudny do opanowania. Nic więc dziwnego, że w tłumaczeniach osób mniej doświadczonych oraz studentów germanistyki bądź lingwistyki stosowanej pojawiają się błędy. W
02 czerwca 2021
Budowanie wiarygodności i zaufania wśród klientów to proces bardzo złożony i czasochłonny, zwłaszcza jeżeli chodzi o klientów zagranicznych. W ich przypadku dodatkowym czynnikiem utrudniającym współpracę czy po prostu realizację zamówień

                            Przydatne

           aniamika12@gmail.com
 +48 515 716 044

Tłumaczenia prawnicze

Współpraca z kontrahentami zza Odry wiąże się najczęściej z koniecznością dostarczania im dokumentów w języku niemieckim. Spółki ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na terenie Niemiec muszą przedstawić m.in. zaświadczenia z urzędu skarbowego, wyciąg z rejestru handlowego i umowę spółki. Osoby, których postępowanie toczy się przed sądem za naszą zachodnią granicą, otrzymują ważne pisma, wezwania i pouczenia. 

 

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach wymagane są tłumaczenia prawnicze. Aby móc je należycie wykonywać, niezbędna jest dobra znajomość systemów prawnych w Polsce i Niemczech, a w szczególności różnic między nimi, dbałość o szczegóły i zapewnienie dobrej zrozumiałości tekstu, np. poprzez wyjaśnianie instytucji prawnych niewystępujących w niemieckim systemie prawnym i na odwrót.
 
Charakterystyka tłumaczeń prawniczych
 
To przede wszystkim przekłady wymagające stosowania ściśle określonej terminologii. Może się ona różnić w zależności od kraju niemieckojęzycznego i nie być tak oczywista. Używanie terminów nieadekwatnych czy niejednoznacznych może prowadzić do nieporozumień, a każda pomyłka nieść ze sobą poważne konsekwencje – dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego tłumacza.
Wierność przekładu jest kluczowa zwłaszcza w przypadku sporów, w szczególności tych o dużym stopniu skomplikowania. Mogą być to spory dotyczące prawa patentowego, podatkowego lub alimentacyjnego.
 
Usługi w zakresie sporządzania tłumaczeń prawniczych obejmują przekład:
 
  • aktów notarialnych, postanowień sądowych, opinii rzeczoznawców, umów spółek, wyciągów z niemieckiego rejestru handlowego,
  • umów cywilnoprawnych i handlowych w obrocie gospodarczym,
  • pism procesowych dotyczących m.in. postępowania karnego, spadkowego czy administracyjnego,
  • zawiadomień o nałożeniu kar z tytułu popełnienia wykroczeń drogowych,
  • wytycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw działających w określonym sektorze,
  • testamentów,
  • protokołów z inspekcji w zakładach pracy,
  • deklaracji podatkowych i innych dokumentów.
 
Zapraszam do skorzystania z usług