Germani Anna Mika
       kontakt@germani.pl
      +48 515 716 044

Tłumaczenia prawnicze

Współpraca z niemieckimi kontrahentami wiąże się najczęściej z koniecznością dostarczania im dokumentów w ich języku ojczystym. Firmy ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na terenie Niemiec muszą przedstawić m.in. zaświadczenia z urzędu skarbowego, wyciąg z rejestru handlowego i umowę spółki. Osoby, których postępowanie toczy się przed sądem za naszą zachodnią granicą, otrzymują ważne pisma, wezwania i pouczenia. 

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach wymagane są tłumaczenia prawnicze. Aby móc je należycie wykonywać, niezbędna jest dobra znajomość prawa polskiego i niemieckiego, umiejętność dostrzegania niuansów, dbałość o szczegóły i zapewnienie dobrej zrozumiałości tekstu, np. poprzez wyjaśnianie instytucji prawnych niewystępujących w niemieckim systemie prawnym i na odwrót.

Charakterystyka tłumaczeń prawniczych
To przede wszystkim przekłady wymagające znajomości różnic w polskim i niemieckim systemie prawnym. Różnice te potrafią być znaczne, choćby ze względu na odmienne przepisy ustawowe czy kompetencje poszczególnych organów. Może to prowadzić do nieporozumień, a każda pomyłka może nieść ze sobą poważne konsekwencje – dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego tłumacza.
Wierność przekładu jest kluczowa zwłaszcza w przypadku sporów, w szczególności tych o dużym stopniu skomplikowania. Mogą być to spory dotyczące prawa patentowego, podatkowego lub alimentacyjnego.

Kompleksowe usługi w zakresie sporządzania tłumaczeń prawniczych obejmują przekład:
• aktów notarialnych, postanowień sądowych, opinii rzeczoznawców, umów spółek, wyciągów z niemieckiego rejestru handlowego,
• umów cywilnoprawnych i handlowych w obrocie gospodarczym,
• pism procesowych dotyczących m.in. postępowania karnego, spadkowego czy administracyjnego,
• zawiadomień o nałożeniu kar z tytułu popełnienia wykroczeń drogowych,
• wytycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw działających w określonym sektorze,
• testamentów,
• protokołów z inspekcji w zakładach pracy,
• deklaracji podatkowych i innych dokumentów.

Zapraszam do skorzystania z usług

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

Dane kontaktowe                                                                   Godziny otwarcia

Germani Anna Mika         e-mail: kontakt@germani.pl            poniedziałek 9:00 – 18:00    

ul. Hubalczyków 3/11       tel. 515 716 044                              wtorek 9:00 – 17:00 

09-409 Płock                                                                            środa 9:00 – 18:00

NIP: 7743087321                                                                     czwartek 9:00 – 18:00

                                                                                                 piątek 9:00 – 18:00

 

 

                                                                                                   

Copyrights © 2020 Germani Anna Mika. All rights reserved.